گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » غزلیات » شمارهٔ ۳۳

 

ای مرا کرده مشوّش زلفت

وی ز گل ساخته مفرش زلفت

تا که در خسته دل ما پیوست

نیست خالی ز کشاکش زلفت

شد ز بیماری چشمت آگاه

[...]

کمال‌الدین اسماعیل