گنجور

قطران تبریزی » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۲۴

 

ای بگرد روز از شب قمر آورده

گرد مشگین بگرد قمر آورده

زان لعل شکر گفتار زهر آورده

هیچکس دیدی زهر از شکر آورده

سرو را مانی گلبرگ بر او رسته

[...]

قطران تبریزی
 
 
sunny dark_mode