گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «ینریزد»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۱۰

 

من که دارم که گلم بر سر بالین ریزد؟

قطره ای چند مگر دیده خونین ریزد

بهله هر گاه کند بر کمرش دست انداز

رشک در سینه من ناخن شاهین ریزد

به امیدی که به آن گوشه دستار رسد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی