گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «یشندارمچهکنم»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۴

 

تیر تدبیر تو در کیش ندارم، چه کنم؟

سپر جور تو با خویش ندارم، چه کنم؟

خلق گویند که: ترکش کن و عهدش بشکن

ای عزیزان، چو من این کیش ندارم چه کنم؟

بزنی ناوک و دل شکر نگوید چه کند؟

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای