گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «وید»

 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۱۹۲ - وله ایضا

 

الحق این مطرب اگر چه زند چنگی بد

لیکن این خاصیتش هست که ناخوش گوید

شکل انگشت درازش چو زند چنگ ببین

همچو خرچنگ که بر بوی گیا می پوید


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل