گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «میشد»

 

نیر تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۶۵

 

چه شدی کار من دلشده یکسر میشد

یا تو سوی من و یا جان سوی تو بر میشد

یا ترا خون جفا با دل من برمیگشت

یا دل غمزده بر خوی تو خوگر میشد

یا صبا خرمن موی تو بغارت میداد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی