گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «سراستکند»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۲۵

 

چون نفس زیر فلک دل به هوس راست کند؟

زیر سرپوش، چراغی چه نفس راست کند؟

چون مگس گیر، ز تسبیح ریایی زاهد

دام تزویر پی صید مگس راست کند

دل افسرده به فریاد نگردد بیدار

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی