گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «زکنیم»

 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۷۳۲

 

خرقه را در گرو ساغر لبریز کنیم

ما خراباتی و رندیم چه پرهیز کنیم؟

گر صبا بگذرد از تربت ما سوختگان

به هوای رخ زیبای تو گلبیز کنیم

ما که موریم مددگر رسد از خسرو عشق

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی