گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «زانرا»

 

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷

 

چند گویی که بیا تا بر وزانت برم

تا ز تو دور کند مکرمتش احزان را

تو که ناموزونی خیز و ببر وزان شو

من که موزون شده‌ام تا چکنم وزان را


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی غزنوی