گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «ریمیرسدم»

 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۳۶

 

از بت باخبر من خبری می رسدم

وز لب چون شکر او شکری می رسدم

شکر اندر شکر اندر شکر است

شکری در دهن است و دگری می رسدم

هر دم از گلشن او طرفه گلی می سکلم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی