گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «رمردانست»

 

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۲

 

عشق در راه طلب راهبر مردانست

وقت مستی و طرب بال و پر مردانست

سفر آن نیست که از مصر ببغداد روی

رفتن از جان سوی جانان سفر مردانست

ظفر آن نیست که در معرکه غالب گردی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی