گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «امبرفت»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶

 

چه شد آن سرو سهی؟ کز لب این بام برفت

که به یک دیدن او از دلم آرام برفت

چه سخن کرد به چشم و چه شکر گفت ز لب؟

که رواج شکر و قیمت بادام برفت

به دلش بر بنهادیم و به جان پرسیدیم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای