گنجور

همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۲۴

 

بیش از آن است که آید ز زبان تقریرش

ی میسر شود از نوک قلم تحریرش

همام تبریزی
 

همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۳۰

 

حرف و ترکیب ندانم که من از سر تا پای

هر کجا دیده برافتاد همه جان دیدم

همام تبریزی
 

همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۴۸

 

چون تو از جانب شیراز به تبریز آیی

شکر آن نعمت را وام کنم گویایی

همام تبریزی
 
 
۱
۲
۳