گنجور

نیر تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱

 

سالها گوشه غم بود دل ریش مرا

باز عشق آمد و افکند به تشویش مرا

صورت شیخ گرفتم بنظر جلوه نداشت

بعنایت نظری ای بچه درویش مرا

با کمند سر زلفت همه چشم است بچشم

[...]

نیر تبریزی