گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۹۱۲

 

ما به کلی طمع وصل بریدیم از تو

مرحبانی نزده دست کشیدیم از تو

دل که در عشق تو خود را به غلامی بفروخت

تا به هیچش ندهی باز خریدیم از تو

سالها گرچه نهادیم به تو چشم امید

[...]

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode