گنجور

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۶

 

آمد از راه و نشد فرصت دیدن چکنم؟!

رفت و باید ستم هجر کشیدن چکنم؟!

از همان بزم، که کس ناله ی زارم نشنید؛

بایدم خنده ی اغیار شنیدن چکنم؟!

حلقه در گوش کشم، گر تو بهیچم نخری

[...]

آذر بیگدلی
 
 
sunny dark_mode