گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۸۸۵

 

لاله دارد خبر از برق سبکسیر بهار

که نفس سوخته از خاک بدر می‌آید

صائب تبریزی