گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۸۷۵

 

دهن خویش به دشنام میالا زنهار

کاین زر قلب به هر کس که دهی باز دهد

صائب تبریزی