گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۸۳

 

خوش بود در قدم صافدلان جان دادن

کاش در پای خم می‌ شکند شیشهٔ ما

صائب تبریزی