گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۸۳۷

 

آن که از چشم تو افکند مرا بی تقصیر

چشم دارم به همین درد گرفتار شود

صائب تبریزی