گنجور

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۱۶۲

 

شهر، بیم است کزین حسن پرآشوب شود

اینقدر نیز نباید که کسی خوب شود

در زمینی که به این کوکبه شاهی گذرد

سَر بسیار گدایان که لگدکوب شود

نشود هیچ کم از کوکبهٔ شاهی حسن

[...]

وحشی بافقی