گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۱۴

 

خرم آن دم که توأم مونس و همدم باشی

من بغمهای تو دلتنگ و تو خرم باشی

گر کنی پرسشم اندیشه رنجوری نیست

چه از آن درد نکوتر که تو مرهم باشی

عجب آید همه کس را ز تو ای رشک پری

[...]

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode