گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۹۹

 

ریزش اشک مرا نیست محرک در کار

دامن ابر بهاران نفشرده است کسی

صائب تبریزی