گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۹۳

 

عمر چون قافله ریگ روان در گذرست

تا بنا بر سر این ریگ روان نگذاری

صائب تبریزی
 
 
sunny dark_mode