گنجور

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۶

 

این سرو خرامان ز گلستان که برخاست

وین ترک پری‌وش ز شبستان که برخاست

این فتنه کزو خیره بماندند زن و مرد

در عهد که بوده‌ست و به دوران که برخاست

تا این بت کافر بچه با آن دل سنگین

[...]

حکیم نزاری قهستانی