گنجور

قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۹۵

 

گر کسی مست و خرابست ز مستانش پرس

هر کرا جان و دلی هست ز جانانش پرس

عشق ایمان حقیقیست درین دیر فنا

هر که دعوی فنا کرد ز ایمانش پرس

دل، که از زلف پریشان دم آهسته زند

[...]

قاسم انوار