گنجور

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۹۰۷

 

کار این است که از کارِ جهان آزادیم

به دلی فارغ از اندیشه ی جان آزادیم

فارغیم از هوسِ خواجگی و خیل و حشم

بل‌که از نیک و بدِ کون و مکان آزادیم

دیده ای سرو که در باغ برآید ز چمن

[...]

حکیم نزاری قهستانی