گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۹۵۱

 

ما جگر سوختگان داغ تو داریم همه

مرهمی بخش که مجروح و نگاریم همه

سافیا گر نظری هست به مخمورانت

بدو چشم تو که در عین خماریم همه

درد دردی زخم عشق به پیمانه برار

[...]

کمال خجندی