گنجور

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۱۹

 

این منم یافته مقصود و مراد دل خویش

از حوادث شده بیگانه و با دولت، خویش؟

نصرالله منشی
 
 
sunny dark_mode