گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » ماده تاریخ‌ها » شمارهٔ ۵ - تاریخ وفات امیر یمین الدوله والدین

 

سال بر هفتصد و بیست و دو بود از هجرت

شب شنبه ز جمادی دوم بیست و چهار

که یمین دول و دین شه اقلیم هنر

رفت زینمنزل فانی بسوی دار قرار

ابن یمین
 

سیدای نسفی » شهر آشوب » شمارهٔ ۳۵۰ - بربند باف

 

دلبر بربندبافم را رگ جهانهاست تار

روز و شب باشد به عشاقان خود در عین کار

سیدای نسفی