گنجور

عنصرالمعالی » قابوس‌نامه » باب بیست و نهم: اندر اندیشه کردن از دشمن

 

به یکی شغل دو کس را مفرست از پی آنک

به دو کدبانو ناروفته ماند خانه

عنصرالمعالی
 
 
sunny dark_mode