گنجور

غالب دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۱

 

ای خداوند خردمند و جهان داور دانا

وی به نیروی خرد بر همه کردار توانا

ای به رفتار و به دیدار ز زیبائی و خوبی

سرو نوخاسته آسا مه ناکاسته مانا

به ادا پایه فزایا به نظر عقده گشایا

[...]

غالب دهلوی