گنجور

خیالی بخارایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۰۰

 

ما به فکر دهنت ذوق شکر یافته‌ایم

جُسته از غیب نشانی و خبر یافته‌ایم

ما به کوی تو دری یافته‌ایم از فردوس

چیست فردوس به کوی تو که در یافته‌ایم

التماس نظر از لطف تو داریم آری

[...]

خیالی بخارایی