گنجور

قائم مقام فراهانی » منشآت » رساله‌ها » شمایل خاقان - قسمت دوم

 

نظرت بمقله متربب

احوی احم المقتلین مقلد

و لقد اصاب فواده من حبها

عن ظهر مر نان بسهم مصرد

قائم مقام فراهانی
 
 
sunny dark_mode