گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۰۱

 

ای به نزد عاشقان از شاهدیاز همه معشوقگان معشوق‌تر
کس ندید اندر جهان از خلق و خلقهیچ مخلوقی ز تو مرزوق تر


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی