گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹

 

ای همه خوبی در آغوش شماقبلهٔ جانها بر و دوش شما
ای تماشاگه عقل نور پاشدر میان لعل خاموش شما
وی امانت جای چرخ سبز پوشبر کران چشمهٔ نوش شما
آهوان در بزم شیران در شکاربندهٔ آن خواب خرگوش شما
آب مشک و باد عنبر برد پاکبوی شمشاد قصب پوش شما
کار ما کردست در هم چون زرهجوشن مشکین پر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی