گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۲۰

 

اندرآ با ما نشان ده راستکماجرا را در میان نه راستک
چون کمانی با من آخر پیش آهمچو تیری کید از زه راستک
ای فضولی سو به سو چندین مجهور جهی باری برون جه راستک
ده خدایی نیست جز تو هیچ کسکو بگوید حال این ده راستک
چون تو آدینه نخواهی آمدنوعده مان ده روز شنبه راستک
در دروغ و […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی