گنجور

انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱

 

پایم از عشق تو در سنگ آمدستعقل را با تو قبا تنگ آمدست
نام من هرگز نیاری بر زبانآری از نامم ترا ننگ آمدست
هرچه دانی از جفا با من بکنکت زبونی نیک در چنگ آمدست
هرکسی آمد به استقبال مناندهانت چند فرسنگ آمدست
انوری پایت ز راهی بازکشکاندران هر مرکبی لنگ آمدست


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری