گنجور

سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۸

 

درد عشق از تندرستی خوشترستملک درویشی ز هستی خوشترست
عقل بهتر می‌نهد از کایناتعارفان گویند مستی خوشترست
خود پرستی خییزد از دنیا و جاهنیستی و حق‌پرستی خوشترست
چون گرانباران به سختی می‌روندهم سبکباری و چستی خوشترست
سعدیا چون دولت و فرماندهیمی‌نماند، تنگدستی خوشترست


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی