گنجور

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » قطعات » شمارهٔ ۲۱

 

معنی جمعیت ار خواهی دلا لازم شمار
سلک صحبت را که جمعیت به جمع اولی بود
نظم پر معنی چو در تقطیع گردد مفترق
جمله اجزایش ز هم هر جزو بی معنی بود


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی