گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۵۳۹

 

مردمی جستن زهر نامردمی نامردمی استچون ز مردم در همه عالم نمی‌یابم نشان


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی