گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۴۴۴

 

چون هوای باغ با این شکل موزون کرده ای
از لب خندان درون غنچه را خون کرده ای
برلب جو نیست این گل بل کز اندام چو گل
پیرهن را بر کنار جوی بیرون کرده ای
نیست هم در آب عکس گل که بهر شست و شوی
جا درون آب با اندام گلگون کرده ای
بود پا برجا به سان کوه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی