گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۵۱۵

 

باده نوشیدن به خلوت لذتی دارد مدامخاصه آن به ساعت که باشد نازک اندامی ندیم


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی