گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۴۰

 

در حریم کعبه روحانیون یعنی که دلجز خیال دوست کس را نیست امکان زوال


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی