گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «اهمیایدبرون»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۵۲

 

چون خط از لعل لب آن ماه می آید برون

از جگرگاه بدخشان آه می آید برون

تا قیامت دل نخواهد ماند در زندان جسم

عاقبت از زیر ابر این ماه می آید برون

چون نظر بر حاصل عمر عزیزان می کنم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی