گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰

 

گر تو پنداری که جز تو غمگسارم نیست هستور چنان دانی که جز تو خواستگارم نیست هست
یا به جز عشق تو از تو یادگارم هست نیستیا قدم در عشق تو سخت استوارم نیست هست
یا به جز بیدادی تو کارزارم هست نیستیا به بیداد تو با تو کارزارم نیست هست
یا سپید و روشن از تو کار […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی