گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)» و حروف قافیهٔ «ستمیاعلی»

 

نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۵۸ - وله ایضا رحمه الله

 

همتی کز پا نشستم یا علی

مانده ام بر گیر دستم یا علی

تا بدیدار تو چشمم باز شد

از جهان دل بر تو بستم یا علی

مردم ار مست می خمخانه اند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی