گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)» و حروف قافیهٔ «اناندیشهکن»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۲

 

سر دل گویی، ز جان اندیشه کن

در دلش دار، از زبان اندیشه کن

لاف کشف و غیب دانی می‌زنی

از خدای غیب دان اندیشه کن

در زمین از آسمان گویی سخن

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای