گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)» و حروف قافیهٔ «امایلاست»

 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۲

 

مرغ صحرائی به دریا مایل است

مرغ آبی هم به دریا مایل است

ما نه دریائیم و دریا عین ماست

هر که او با ماست با ما مایل است

ترک راهمت به ترکستان کشد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی