گنجور

قوامی رازی » دیوان اشعار » شمارهٔ ۱۱

 

مرکب اقبال را زین کرده‌ای

نصرت ملک از پی دین کرده‌ای

آسمان ملک را از روی و لفظ

تاوگاه ماه و پروین کرده‌ای

در جهان چون پادشاهان کریم

[...]

قوامی رازی
 
 
sunny dark_mode